Logo Protestantse Kerk in Nederland

 

 

Colofon

Bij ernstige ziekte, ziekenhuisopname, overlijden, geboorte, jubilea, kerkelijke huwelijkinzegening of andere zaken, waarbij pastorale begeleiding wenselijk is, kunt u de predikant, de eigen wijkouderling en/of scriba daarvan op de hoogte stellen.
HervormdGereformeerd
Preses:
Tryntsje de Jong-Leijenaar
Orion 20
8531 ND  Lemmer
563626
vacant
 
 
 
Scriba:
mevr. A. Tuinier
06 23459945
scribaprotestantsegemeentelemmer.nl
mevr. R. de Haan

scribaprotestantsegemeentelemmer.nl
Postadres:
Postbus 244
8530 AE  Lemmer
Postbus 262
8530 AG  Lemmer
Kerkelijk bureau:
Als het gaat om opgave van
geboorte, huwlijk, verhuizing
dan is daarvoor het adres:
mevr. K. Venema
Barkentijn 40
8531 CA  Lemmer
0514 565068.
kbprotestantsegemeentelemmer.nl
Koster:
Contactpersoon dhr. R. van der Schaaf
Strandloper 46
8532 BK  Lemmer
569435 / 06-22860676.
mevr. Y. Kortstra-Boomsma
Langestreek 51
8531 HX  Lemmer
565893.
p.kortstrahome.nl
Beheerder:
"Us Haven":
dhr. en mevr. A. en J. Sinnema
Parkstraat
8531   Lemmer
562556.
Bankrekeningnummer Verbouw "Us Haven":
29.80.01.209
"Het Baken":
mevr. N. Schäfer-Bosma
J. de Rookstraat 10
8531 HA  Lemmer
561960 (privé 0514 565753)
Penningmeester:
dhr. J. van der Bij
533775
dhr. B. Kuipers
563686
Bankrekeningnummers van de kerk:
College van Kerkrentmeesters: 63.58.03.887
Diaconie: 33.50.16.692
College van Kerkrentmeesters: 63.58.05.480
en 47.64.25.344
Diaconie: 33.70.44.244
Autorijden:
Gemeenteleden die gebruik willen maken van vervoer zondagsmorgens naar de kerk, kunnen contact opnemen met:
vacature vacature

^ Naar bovenzijde pagina