Logo Protestantse Kerk in Nederland

 

 

Predikanten

Kerkgebouwen:
Gereformeerde kerk
Nieuwburen 36
8531 EH Lemmer
Bekijk in Google maps
Hervormde kerk
Kerkhof 1
8531 JH Lemmer
Bekijk in Google maps
Pastoraal werker:
Dr. Th. Van der Louw,
Polarisstraat 73,
8303 AD  Emmeloord
0527-701778,
theo_vanderlouwsil.org
Interim predikant:
Ds. W. Andel,
Simmersnie 9,
8614 XC  Oudega (SWF)
0515-469506,
w.andelpkn.nl
U kunt hen in principe bereiken op bovenstaand telefoonnummer en mailadres. Wanneer zij niet bereikbaar zijn, kunt u contact openenen met uw wijkouderling.
Ziekenhuisopname:
Weet u van tevoren dat u in het ziekenhuis opgenomen of eruit ontslagen wordt, dan verzoeken wij u vriendelijk dat aan de betreffende predikant door te geven, zodat wij de planning van ons pastoraat daarop kunnen instellen.
 
Geboorte:
Wanneer er een kindje in onze gemeent geboren wordt, stellen wij het bijzonder op prijs daarvan bericht te ontvangen. Het blijde nieuws kan dan tijdig in de zondagse dienst en in het kerkblad vermeld worden en ook is zo'n kaartje voor ons een aardige gelegenheid om als de pastor in uw wijk iets van ons te laten horen.
 
Pastorale zorg:
Bij ernstige ziekte, ziekenhuisopname, overlijden, geboorte, jubilea, kerkelijke huwelijksinzegening of andere zaken, waarbij pastorale begeleiding wenselijk is, kunt u de predikant, de eigen wijkouderling en/of scriba daarvan op de hoogte stellen. (Zie het Informatieboekje 2007-2008)
 

^ Naar bovenzijde pagina