Logo Protestantse Kerk in Nederland

 

 

Predikanten

Kerkgebouwen:
Gereformeerde kerk
Nieuwburen 36
8531 EH Lemmer
Bekijk in Google maps
Hervormde kerk
Kerkhof 1
8531 JH Lemmer
Bekijk in Google maps
Predikanten:
Dr. Pieter J. Huiser,
Straatweg 11,
8531 HE  Lemmer
561532,
p.j.huiserhetnet.nl
U kunt mij in principe de hele dag bereiken onder bovenstaand telefoonnummer. Wanneer ik de telefoon niet kan opnemen, kunt u een bericht inspreken. Uw naam en telefoonnummer zijn voldoende. Ik bel u dan zo spoedig mogelijk terug.
Wijken:
Lemmer 2000
Lemmer Centrum Rien
Lemmer Centrum West
Lemmer Frieslandpark
Lemmer Lemstervaart
Lemmer Noord
Dhr. L. Terpstra (kerkelijk werker)
Ziekenhuisopname:
Weet u van tevoren dat u in het ziekenhuis opgenomen of eruit ontslagen wordt, dan verzoeken wij u vriendelijk dat aan de betreffende predikant door te geven, zodat wij de planning van ons pastoraat daarop kunnen instellen.
 
Geboorte:
Wanneer er een kindje in onze gemeent geboren wordt, stellen wij het bijzonder op prijs daarvan bericht te ontvangen. Het blijde nieuws kan dan tijdig in de zondagse dienst en in het kerkblad vermeld worden en ook is zo'n kaartje voor ons een aardige gelegenheid om als de pastor in uw wijk iets van ons te laten horen.
 
Pastorale zorg:
Bij ernstige ziekte, ziekenhuisopname, overlijden, geboorte, jubilea, kerkelijke huwelijksinzegening of andere zaken, waarbij pastorale begeleiding wenselijk is, kunt u de predikant, de eigen wijkouderling en/of scriba daarvan op de hoogte stellen. (Zie het Informatieboekje 2007-2008)
 

^ Naar bovenzijde pagina